Навігатор:

Soft навколо / Довідка / Глосарій

Що таке глосарій?

Глосарій, взагалі, — це тлумачний словник до певного тексту чи книжки, наприклад, словник діялектизмів, спеціяльних термінів, тощо (див. декотрі словники в правому стовпчику).

У цьому разі, це словник ділянки Soft навколо. Адже, подеколи її автор дозволяє собі використовувати терміни, що можуть бути незвичними користувацькому загалу, якто, наприклад, саме слово "ділянка". Уникаючи непорозумінь, він уважає за краще пояснити, в якому значінні ці слова вживаються тут.


Глосарій

Цей глосарій (див. що таке глосарій ліворуч) пояснює декотрі терміни, що вживаються на ділянці Soft навколо, які виникли недавно й тому загалом не є поширеними.

Для кожного терміна наводяться його відповідники англійською мовою (аналоги), завваження щодо їх переважного поточного перекладу, надаються пояснення відповідної тямки й, за потреби, формальне її визначення, а також невеличке обґрунтування вибору такого терміна.

А Б В Г Д Е Є И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


Витяжка

Англійською мовою download, що означає "закладати", "передавати" (дані) й перекладається поточно як "завантажувати" або инколи навіть на московський лад "скачувати" (що, здається, є суржиком).

Витяжка - процес передачі даних (наборів; зазвичай, за користувацьким запитом) зі служника на клієнський комп'ютер. До речі, є ще upload - також передача, але в зворотному напрямку, що могло б перекладатися, послуговуючись тією ж словотвірною моделлю, як "затяжка".

Гостин

Або розміщення. Англійською мовою hosting, від host, що в перекладі означає "хазяїн", "той, хто приймає". Транслітерація, але без останньої літери g, адже вона не вимовляється в англійській мові (та й навіть прикінцеве n вимовляється невиразно, "в ніс").

Означає послугу розміщення наборів ділянки на служнику (сервері), підключеному до мережі Інтернет. Очевидно, без такого розміщення ділянка не зможе бути доступною користувачам.

Ділянка

Те ж таки, що англійською мовою називається web-site або просто site, і нині зазвичай не перекладається, а лише транслітерується (записується кирилицею) як "сайт" (частіше) або "веб-сайт". На мою думку, це неправильно, адже в перекладі це слово означає "позиція", "місце", або власне "ділянка" (під забудову), чи, як дієслово, "розташовувати", "вибирати місце". Отже, ділянка — це цілком простий і доречний переклад, змістова калька.

Формальне визначення могло б бути, мабуть, таким: ділянка — це сукупність тематично й технічно поєднаних HTML-сторінок, що розміщуються на одному домені (тобто, їхні ланки (URL-адреси) містять у собі цей домен).

Домен

Також царина й господа (кальки). Англійською мовою domain (у перекладі "маєток", "територія", "область знань", "поле діяльности"). Викривлена транслітерація.

Являє собою ім'я ділянки, за яким користувач може отримати доступ до неї. Послідовність символів у певному форматі, яку водночас:

  • легко запам'ятати людині;
  • можна автоматично обробити комп'ютером.
Домівка

Англійською мовою називається home page або main page, і зазвичай перекладається як "головна сторінка". Називається вона так, бо її буде показано, якщо користувач зайшов на ділянку через самий домен (без підкаталогів й імені набору). Часто це перша сторінка, на яку потрапляє відвідувач, заходячи на ділянку. Иншими словами, "домівка" це центральна сторінка ділянки, її "обличчя" або "вітальня".

Але "головна сторінка", це, як на мене, задовго. Окрім того, називати це "домівкою" цілком логічно, адже що ж має бути найпримітнішим на "ділянці" як не "домівка"? Надто, навіть умовлений (традиційний) малюнок (іконка) для позначення домівки виглядає як маленький будиночок. Це промовисто.

Епошта

Англійською мовою e-mail або email (без дефісу), проста калька. Означає "електронна пошта" або "адреса електронної пошти".

Електронна пошта, мабуть, найуживаніша служба Інтернет. Надає користувачам можливість обміну текстовими повідомленнями.

Іконка

Англійською мовою icon (у перекладі "значок", "піктограма"). Переинакшена транслітерація (хоча, ймовірно, має спільне походження зі словом "ікона").

Іконка — це невеличке зображення (малюночок), що (за метафорою чи аналогією) пояснює призначення певного елемента на сторінці, його функцію.

Каталог

Те, що англійською мовою позначається як directory (а не catalogue). Українською мовою перекладається як "каталог" (проте, не плутати з folder, що перекладається як "тека", або, на московський лад, "папка").

Каталог призначений для структурованого збереження даних (для створення гієрархій) зокрема, в наборових (файлових) системах для організації зберігання даних на жорстких дисках.

Ланка

Або URL-адреса. Англійскою мовою URL (що не перекладається) або link (не точно). Українською мовою загалом перекладається (помилково) як "", або зрідка транслітерується як "лінк".

Становить собою послідовність символів у спеціяльному форматі, які ідентифікують (визначають) сторінку в усьому Мереживі. Наприклад, ланка (URL) цієї сторінки - http://soft.km.ua/about/glossary.html, де:

Слово вживається за метафорою, аджє ланки призначені сполучувати, з'єднувати, що збігається з призначенням URL-адреси, тому ланка.

Мереживо

Англійською мовою Web (у перекладі "павутина", "перетинка", "мережа", "плетиво", "тканина"...). Українською мовою нині транслітерується як "Веб".

Мереживо — поряд із електронною поштою, одна з основних служб Інтернет. Забезпечує роботу мережі гіпертексту — сукупність ділянок, сторінки яких пов'язані між собою за допомогою покликів. За способом утворення різновид кальки.

Набір

Англійською мовою file, що перекладається як "течка", "справа" (добірка паперів), "підшивка" (а ще "напильник", "хлопець", "пройда", але ці значіння до нашого випадку не стосуються), але нині в українській мові просто транслітерується як "файл".

Набір становить собою іменовану добірку даних, сказати б, контейнер для тих даних. Із набором можуть виконуватися чотири основні дії: відчинення, зачинення, запис і зчитування даних.

Поглядач

Англійською мовою browser (у перекладі "програма перегляду", "засіб унаочнення", від browse - "проглядати", "побіжно оглядати"). Нині транслітерується як "бровзер" або "бравзер" або "браузер" або "броузер". Найточніше, здається, "браузер", але, як не крути, виходить криво.

Поглядач — це програма для роботи в Мереживі (Веб). Вона, зокрема, здатна запитувати, отримувати, й, мабуть, найголовніше - відображати, вимальовувати сторінки. Окрім того, вона може надавати користувачеві низку допоміжних функцій, що спрощують роботу в Мереживі.

Англійською мовою link (тут наявна певна двозначність) або anchor. Українською мовою зазвичай перекладається як "", що не точно, або зрідка транслітерується як "лінк", тобто виникає неприємне змішування тямок.

Поклик призначений для переходу з однієї сторінки на иншу, і зазвичай позначається на сторінці як підкреслений текст, виділений синім кольором, наприклад так: Українська правда.

Ужиток терміна зумовлений тим, що з його допомогою одна сторінка покликається на иншу, творячи тим власне гіпертекст.

Протокол

Англійською мовою protocol. Протокол (в комп'терному чи ІТ сенсі) — сукупність правил, що визначають порядок обміну даними.

Прикладами протоколів є HTTP, TCP/IP. HTTP це протокол передачі гіпертексту, простіше кажучи, HTML-сторінок. Він забезпечує роботу Мережива. TCP/IP більш нізькорівневий протокол, на якому заснований весь Інтернет. HTML є не протоколом, а мовою розмітки.

Служник

Або сервер. Англійською мовою server, що означає "пристрій, що обслуговує", "виконавець" (а ще "таця" ("підніс"), "виделка", але це в инших - некомп'ютерних - контекстах) і поточно транслітерується як "сервер".

Служник - це комп'ютер, на якому запущено программу (службу), що виконує запити клієнтських комп'ютерів, забезпечуючи доступ до певних ресурсів. Наприклад, для забезпечення доступу користувачів до ділянки вона має бути розміщена на служникові, підключеному до мережі Інтернет, який передаватиме сторінки тієї ділянки на клієнтський комп'ютер за запитом користувача.

Сторінка

Англійською мовою page (або web-page), і перекладається як (ви вгадали!) "сторінка". Називається так, вочевидь, за аналогією до книжкової сторінки.

Відвідувачі ділянки мають справу з тими сторінками після того, як вони відображені на екрані поглядачем, який виконує низькорівневі задачі запитування, отримання й вимальовування тієї сторінки. На фізичному рівні становить собою текстовий набір, розмічений (упорядкований) за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML (HyperText Markup Language), тому инколи зветься також HTML-сторінка.


Розділи:


Веб навколо

Кілька словників в Інтернеті:

Пару покликів на ділянки, присвячені українській мові:

Чи знаєте ви, що...

- в Google можна шукати визначення термінів, набравши в рядкові пошуку "define: термін"?

- родовий відмінок від слова "термін" у значінні "слово" — "терміна" ("-а"), а в часовому значінні — "терміну" ("-у")?
© 2007 Олександр Лихо, Зворотній зв'язок

Адреса сторінки: http://soft.km.ua/about/glossary.html

Останнє оновлення: 15.11.2021

catalog.i.ua