Розділи:

Реклама


Закон України

Про авторське право і суміжні права

(стара редакція)

Розділ I Загальні положення
Розділ II Авторське право
Розділ III Суміжні права
Розділ IV Колективне управління майновими правами
Розділ V Захист авторського права і суміжних прав

Розділ IV

Колективне управління майновими правами

Стаття 39. Забезпечення колективного управління майновими правами

1. З метою забезпечення майнових прав авторів та інших осіб, які мають авторське право і суміжні права, ці особи можуть доручати управління своїми майновими правами на колективній основі організаціям, які не мають права займатися комерційною діяльністю.

Такі організації діють на основі і в межах повноважень, добровільно переданих їм авторами та іншими особами, які мають авторське право і суміжні права. На їх діяльність не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.

2. Допускається утворення або окремих організацій, які управляють різними правами в інтересах різних осіб, що мають майнові права, або однієї організації, яка одночасно управляє авторським правом і суміжними правами.

Стаття 40. Діяльність організацій, що управляють майновими правами на колективній основі

1. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються авторами та іншими особами, які мають авторське право і суміжні права, безпосередньо на основі письмових договорів. За договорами про взаємне представництво прав та інтересів з іноземними організаціями здійснюється управління правами осіб - громадян України, які мають авторське право і суміжні права - за кордоном та іноземних авторів - в Україні.

2. На основі одержаних повноважень організації, що управляють майновими правами на колективній основі, надають ліцензії користувачам творів та об'єктів суміжних прав.

Усі можливі майнові претензії осіб, які мають авторське право і суміжні права, до користувачів щодо використання ліцензій розглядаються організаціями, що надають такі ліцензії.

3. Особи, які здійснюють використання творів, зобов'язані надавати автору та іншим особам, що мають авторське право і суміжні права, їх представникам або організаціям, які управляють майновими правами на колективній основі, точний перелік і програми публічного використання творів, виконань, фонограм, програм мовлення і забезпечувати їх завіреним звітом про одержані прибутки. Вони повинні виплачувати автору або його представникам винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

4. Організації, що управляють майновими правами на колективній основі, мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користувачів. Після трьох років з моменту надходження на рахунок організації сум незапитаної винагороди ці суми можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах осіб, які мають авторське право і суміжні права.

Зміст. Наступний розділ Захист авторського права і суміжних прав.


Навігатор:

Soft навколо / Автора! / Закони / Про авторське право і суміжні права

Як користуватися цим законом

Цей закон подається поділеним на сторінки - на кожній окремій розділ закону.

Подавати його весь на одній сторінці було б занадто — це ускладнило б роботу з законом. Створювати під кожну статтю окрему сторінку також було занадто — тоді закон ніби розсипається на частки, між якими важко встанавлювати зв'язок. Тому на кожен розділ — окрема сторінка; це, здається, оптимальне рішення.

Ви можете переглядати окремі розділи на окремих сторінках одночасно. Це зручно - можна відчинити кілька сторінок (наприклад під Опера це робиться через пункт "Open in New Tab" (відчинити на новій закладці) контекстного меню для поклика). Тоді можна швидко переміщатись від однієї закладки до иншої, в яких відчинені різні розділи закону, через натискання Ctrl+TAB - це зручно й не губиться контекст.

Можна також продублювати сторінку на иншій закладці - через пункт "Dublicate Tab" (продублювати закладку) контекстного меню закладки. Потім, перейшовши на кожній сторінці до потрібної статті, можна швидко перемикатись між статтями (Ctrl+TAB), або навіть відображати відразу два вікна через пункт "Arrange > Tile Vertically" (поділити вертикально). Тоді ви бачитимете обідві статті, розміщених поруч, водночас.

І, звісно, можна відчинити водночас ще більше вікон - 3, 4 - скільки вам потрібно для зручної роботи. Така можливіcть, мабуть, одна з найбільших переваг роботи з законами в електронній формі.© 2009 Олександр Лихо, Зворотній зв'язок

Адреса сторінки: http://soft.km.ua/author/law/author-management.html

Останнє оновлення: 15.11.2021

catalog.i.ua