Розділи:

Реклама


Закон України

Про авторське право і суміжні права

(стара редакція)

Розділ I Загальні положення
Розділ II Авторське право
Розділ III Суміжні права
Розділ IV Колективне управління майновими правами
Розділ V Захист авторського права і суміжних прав

Розділ V

Захист авторського права і суміжних прав

Стаття 41. Порушення авторського права і суміжних прав

1. Відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення є порушенням авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.

2. Примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених з порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними.

3. Ввезення на територію України примірників творів і фонограм, що охороняються на території України відповідно до цього Закону, із держави, в якій ці твори і фонограми не охоронялись або перестали охоронятись, визнається порушенням авторського права і суміжних прав.

Стаття 42. Порядок захисту авторського права і суміжних прав

Захист особистих і майнових прав осіб, які мають авторське право і суміжні права, може здійснюватися в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Стаття 43. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

1. В разі використання чужого твору без договору з особою, яка має авторське право і суміжні права, недотримання умов використання творів і об'єктів суміжних прав, порушення особистих і майнових прав особи, які мають авторське право і суміжні права, можуть подати позов до суду або арбітражного, третейського судів про поновлення порушених прав шляхом внесення відповідних виправлень, публікацій у пресі про допущене порушення або іншим способом.

2. Суд, арбітражний суд має право постановити рішення чи ухвалу про заборону випуску твору, виконання постановки, фонограми, передачі в ефір і по проводах, про припинення їх розповсюдження, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору або фонограми та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, якщо буде достатньо даних про порушення авторського права і суміжних прав.

3. Суд, арбітражний суд може постановити рішення про знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав осіб, які мають авторське право і суміжні права. Це стосується усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми, програми мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовується для їх відтворення.

Стаття 44. Відшкодування збитків за порушення авторського права і суміжних прав

1. Особи, які мають авторське право і суміжні права, можуть вимагати:

1) відшкодування збитків, завданих їм у результаті порушення авторського права і суміжних прав, включаючи упущену вигоду;

2) вилучення та спрямування на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;

3) виплати компенсації, яка визначається судом, у сумі від 10 до 50000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків.

2. Крім відшкодування збитків, стягнення прибутків, суд, арбітражний суд за порушення авторського права або суміжних прав стягує штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів направляється у встановленому законодавством порядку до відповідних бюджетів.

3. Порушник авторського права і суміжних прав зобов'язаний відшкодувати особам, які мають авторське право і суміжні права, моральну шкоду в розмірі, що визначається судом.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 23 грудня 1993 року №3792-XII

Зміст


Навігатор:

Soft навколо / Автора! / Закони / Про авторське право і суміжні права

Як користуватися цим законом

Цей закон подається поділеним на сторінки - на кожній окремій розділ закону.

Подавати його весь на одній сторінці було б занадто — це ускладнило б роботу з законом. Створювати під кожну статтю окрему сторінку також було занадто — тоді закон ніби розсипається на частки, між якими важко встанавлювати зв'язок. Тому на кожен розділ — окрема сторінка; це, здається, оптимальне рішення.

Ви можете переглядати окремі розділи на окремих сторінках одночасно. Це зручно - можна відчинити кілька сторінок (наприклад під Опера це робиться через пункт "Open in New Tab" (відчинити на новій закладці) контекстного меню для поклика). Тоді можна швидко переміщатись від однієї закладки до иншої, в яких відчинені різні розділи закону, через натискання Ctrl+TAB - це зручно й не губиться контекст.

Можна також продублювати сторінку на иншій закладці - через пункт "Dublicate Tab" (продублювати закладку) контекстного меню закладки. Потім, перейшовши на кожній сторінці до потрібної статті, можна швидко перемикатись між статтями (Ctrl+TAB), або навіть відображати відразу два вікна через пункт "Arrange > Tile Vertically" (поділити вертикально). Тоді ви бачитимете обідві статті, розміщених поруч, водночас.

І, звісно, можна відчинити водночас ще більше вікон - 3, 4 - скільки вам потрібно для зручної роботи. Така можливіcть, мабуть, одна з найбільших переваг роботи з законами в електронній формі.© 2009 Олександр Лихо, Зворотній зв'язок

Адреса сторінки: http://soft.km.ua/author/law/old-author-protection.html

Останнє оновлення: 15.11.2021

catalog.i.ua