Dirlot:Пояснення до ліцензії

Ця ліцензія до програми Dirlot визначає положення й умови, на яких виможете використовувати це програмне забезпечення. Загалом, вона дозволяє вам використовувати цю програму на вашому персональному комп'ютері й поширювати її. З иншого боку, вона забороняє стягувати плату за використання цього програмного забезпечення, а також забороняє поширювати його змінені версії.

Також, ця ліцензія визначає правила додавання коду в проєкт Дірлот і містить инші розділи, що звичайні й корисні з юридичної точки зору, такі як відмова від гарантій, тощо.

По суті справи, цей документ використовується, щоби визначити й захистити права авторів (як початкового розробника так і вкладіїв) і кінцевого користувача цього програмного забезпечення.


Публічна ліцензія Дірлот (версія 1.0)

1. Визначення

1.1. "Вкладій" - будь-яка особа, що створює або робить внесок у створення Модифікацій.

1.2. "Версія Вкладія" - комбінація Первісного коду, попередніх Модифікацій, що використовувались цим Вкладієм, і Модифікацій, виконаниих саме цим Вкладієм.

1.3. "Підпорядкований код" - Первісний код або Модифікації або комбінація Первісного коду й Модифікацій, включаючи в кожному випадку їхні частини.

1.4. "Виконуване" - Підпорядкований код у будь-якій формі, відмінній від Вихідного коду.

1.5. "Початковий розробник" - особа, зазначена як Початковий розробник ("Initial Developer") у застереженні до Вихідного коду, що мусить бути розміщене згідно Додатку А.

1.6. "Складений твір" - твір, що комбінує Підпорядкований код або його частини з кодом, не підпорядкованим положенням цієї Ліцензії.

1.7. "Ліцензія" - цей документ.

1.8. "Модифікація" - будь-який додаток або видалення з вмісту або структури Первісного коду або будь-яких попередніх Модіфікацій. Якщо Підпорядкований код публікується як комплект наборів (файлів), Модифікцією є:
A. Будь-який додаток або видалення з вмісту набора (файла), що містить Первісний код або попередні Модифікації.
B. Будь-який новий набір (файл), щ омістить будь-яку частину Первісного коду або попередніх Модифікацій.

1.9. "Первісний код" - Вихідний код комп'ютерного програмного забезпечення, який описаний у застережнні до Вихідного коду, що мусить бути розміщене згідно Додатку А, як Первісний код і який на час публікації під цією Ліцензією ще не є Підпорядкованим кодом, що підпорядкований цій Ліцензії.

1.10. "Вихідний код" - форма Підпорядкованого коду, якій надається перевага при виконанні Модіфікацій в ньому, включаючи всі модулі, що він містить, а також будь-які пов'язані з ним набори визначення поміжників (interface definition files), приписи (scripts), використовані для керування компіляцією й приснуванням (installation) Виконуваного, або вихідні коди порівняння відмінностей відносно Первісного коду або инший добре відомий і доступний Підпорядкований код на вибір Вкладія. Вихідний код може бути у стиснутій або архівованій формі за умови, що програмне забезпечення, належне для розтискання (decompression) чи розархівації, широко доступне й безплатне.


2. Права, що передаються Початковим розробником.

Початковий розробник і Вкладії надають вам невиключне право, що не обмежене географічно й не потребує сплати роялті, використовувати, відтворювати, модифіквати, відображати й виконувати Первісний код (або його частини) з Модифікаціями або без них на комп'ютері, за яким ви працюєте. Вам дозволено поширювати стиснутий набір (архів), в який Початковим розробником поміщений Підпорядкований код.

Якщо не маєте явного, зафіксованого на папері дозволу від Початкового розробника, вам заборонено (a) назначати або стягувати будь-яку плату за використання Підпорядкованого коду (b) поширювати Підпорядкований код у будь-якій спосіб, відмінний то того, що дозволений Початковим розробником.


3. Внески

3.1. Застосування Ліцензії

Модифікації, які ви створюєте або до яких ви робите внесок, підпорядковуються положенням цієї Ліцензії. Виконуючи будь-які Модифікації Підпорядкованого коду ви тим самим погоджуєтесь виконувати положення цієї Ліцензії. Ви не можете пропонувати або накладати обмеження будь-якими положеннями щодо будь-якої версії вихідного коду, що змінюють або обмежуть належну версію цієї Ліцензії або права, що передаються згідно неї. Проте, ви можете надавати додатковий документ, що пропонує додаткові права, як описано в розділі 3.3.

Вкладій вважає, що його Модифікації є оригінальним твором (творами) Вкладія і/або що він має достатні права на передачу прав згідно цієї Ліцензії. Вкладій тим самим передає Початковому розробнику виключне право, що не обмежене географічно й не потребує сплати роялті, випускати під иншою ліцензією й поширювати Модифікації (або їхні частини), виконані таким Вносієм, у незмінному вигляді або з иншими Модифікаціями, як Підпорядкований код і/або як частину Складеного Твору.

Початковий розробник може ліцензувати Вихідний код, включаючи внесені в нього Модифікації, не роблячи такий код підпорядкованим положенням цієї Ліцензії, і може ліцензувати такий код на основі положень, що відрізняються від викладених в цій Ліцензії.

3.2. Опис Модифікацій

Ви мусите забезпечити наявність в Підпорядкованому коді, в який ви вновисе зміни, набору, що описує (документує) всі зміни, зроблені вами, щоби створити цей Підпорядкований код, і дату кожної зміни. Ви мусите додати помітне сповіщення, що ці Модифікації є похідними, напряму або опосередковано, від Первісного коду, наданого Початковим розробником, і додати ім'я Початкового розробника в (a) Вихідному коді й (b) у якомусь застереженні у відповідній документації, в якій ви описуєте походження й авторське право на Підпорядкований код.

3.3. Докінечні сповіщення

Ви мусите відтворити застереження, наведене в Додатку A в кожному наборі (file) Вихідного коду. Якщо неможливо додати таке застереження в певний набір Вихідного коду внаслідок його структури, ви мусите додати таке застереження в иншому місці (такому як відповідний каталог (directory)) куди користувач ймовірно загляне, шукаючи таке застереження. Якщо ви створили одну або кілька Модифікацій, ви можете додати ваше ім'я як Вкладія до застереження, що наведене в Додатку A. Ви мусите також відтворити цю Ліцензію в будь-якій документації до Вихідного коду, де ви описуєте права користувача й авторські права на Підпорядкований код. На ваш розсуд ви можете пропонувати й стягувати плату за гаратії, підтримку, зобов'язання звільнення або відповідальности одному або кільком користувачам Вихідного коду. Проте, ви можете робити це тільки від вашого власного імені, а не від імені Початкового розробника або якогсь Вкладія. Ви мусите цілком прояснити, що такі гаратії, підтримка, зобов'язання звільнення або відповідальности пропонуються саме вами, і ви тим самим погоджуєтесь звільнити Початкового розробника й кожного Вкладія від будь-якої відповідальности, що могла б настати для Початкового розробника або такого Вкладія внаслідок гарантій, підтримки, положень звільнення або відповідальности, що ви пропонуєте.


3.4. Складений твір

Ви можете створювати Складений твір, комбінуючи Підпорядкований код з иншим кодом, що не підпорядковується положенням цієї Ліцензії, й поширювати цей Складений твір як окремий виріб. В такому випадку, ви мусите впевнитись, що вимоги цієї Ліцензії виконані для Підпорядкованого коду.

4. Застосування цієї Ліцензії

Ця Ліцензія застосовується до коду, до якого Початковий розробник додав застереження, наведене в Додатку A і до відповідного Підпоярдкованого коду.

Ніхто инший, окрім Початкового розробника, не має права змінювати положення, що застосовуються до Підпорядкованого коду, створеного із дотриманням положень цієї Ліцензії.

5. Відмова від гарантій

Підпорядкований код надається згідно цієї Ліцензії на основі принципа "як є", тобто, без будь-яких гарантій, як явних так і припущених, включаючи без обмеження гарантії того, що Підпорядкований код вільний від вад, користується попитом, придатний до певних застосувань чи не порушує прав. Ви несете всі ризики, що можуть постати як внаслідок якости так і продуктивности Підпорядкованого коду. Якщо Підпорядкований код виявиться таким, що має вади, ви (а не Початковий розробник або будь-який Вкладій) берете на себе всі витрати, потрібні для обслуговування, полагодження або корекції. Ця відмова від гарантій становить суттєву частину цієї Ліцензії. Внаслідок цього ніяке використання Підпорядкованого коду не санкціоноване инакше, як на умовах цієї відмови.

6. Розірвання

Ця Ліцензія і права, що передаються згідно неї, будуть відкликані автоматично, якщо ви не спроможетесь задовільнити положення цієї Ліцензії, а також не усуните порушення протягом 30 днів з того часу, коли про таке порушення вам стало відомо. Всі ліцензії щодо Підпорядкованого коду збережуть силу після розірвання цієї Ліцензії. Умови, що по своїй природі мусять залишатися в силі після розірвання цієї Ліцензії, залишаться в силі.

7. Обмеження відповідальности

За жодних обставин і ні під якою правовою теорією якто делікт (включно з недбалістю), контракт або що-небудь инше, ви, Початковий розробник, будь-який инший Вкладій у Підпорядкований код, або будь-який постачальник будь-якої з таких сторін не відповідає перед будь-якою особою за будь-який непрямий, спеціяльний, випадковий або наслідковий збиток будь-якого роду, включаючи без обмеження збитки внаслідок пошкодження репутації, зупинки робіт, схиби чи неправильного функціонування комп'ютера або будь-яких і всіх инших комерційних збитків або втрат, навіть якщо таку сторону було поінформовано про можливість таких збитків. Це обмеження відповідальности не застосовуватиметься до відповідальности за смерть або особисте скалічення внаслідок недбалости такої сторони тією мірою, якою відповідний закон забороняє таке обмеження. Декотрі юрисдикції не дозволяють виключення або обмеження випадкових або наслідкових збитків, в такому разі це виключення і обмеження може не стосуватись вас.

8. Різне

Ця Ліцензія становить собою цілковиту угоду щодо її предмета. Якщо будь-яке положення цієї Ліцензії визнається за не чинне, таке положення має виконуватись лише тією мірою, що достатня, щоби зробити його чинним.

9. Відповідальність за позовами

Що стосується Початкового розробника й Вкладіїв, то кожна сторона відповідає за позовами й збитками, що постали напряму чи опосередковано внаслідок використання прав, переданих згідно цієї Ліцензії, й ви погоджуєтесь співпрацювати з Початковим розробником і Вкладіями, щоби розподілити таку відповідальність на справедливій основі. Нічого в цій Ліцензії не призначене або не має сприйматись як те, що становить будь-яке визнання відповідальности.

10. Код на основі кількох ліцензій

Початковий розробник може позначити частини Підпорядкованого коду як "кілька-ліцензовані". "Кілька-ліцензований" - означає, що Початковий розробник дозволяє вам використовувати частини Підпорядкованого коду на основі DPL або инших ліцензій, якщо такі зазначені, на ваш вибір, як це визначено Початковим розробником у наборі, описаному в Додатку A.

Цю Ліцензію створено на основі Публічної Ліцензії Мозілла (Mozilla Public License version 1.1 (MPL)) і ця Ліцензія відрізняється від MPL.

 

Додаток A-Dirlot Public License. (не перекладати)

"The contents of this file are subject to the Dirlot Public License Version 1.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://soft.km.ua/soft/dirlot/license.html

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is Dirlot code, released May 25, 2004.

The Initial Developer (author) of the code is Olexandr Lykho. Portions created by Olexandr Lykho are Copyright (C) 2003-2004 Olexandr Lykho. All Rights Reserved.

Contributor(s): ____________________________".Навігатор:

Soft навколо Програми / DirLot / Ліцензія

Ліцензії відкритого коду

Існує чимало відомих ліцензій, що як задовільняють, так і суперечать Візначенню відкритого коду згідно Ініціятиви відкритого коду. Декотрі з них, найбільше відомі ліцензії, перелічено нижче:

і Вікіпедія містить парочку дописів, що наводять набагато вичерпніший перелік:

Зауважте, будьласка, що Публічна ліцензія Дірлот (DPL) ґрунтується на Публічній ліцензії Мозілла (MPL). Та все ж таки DPL не ліцензією відкритого коду щодо Визначення відкритого коду на відміну від GPL, MPL, APL і багатьох инших. Тобто, сам Дірлот має відкритий код, звичайно, втім його ліцензія не є відкрито-кодовою.© 2009 Олександр Лихо, Зворотній зв'язок

Адреса сторінки: http://soft.km.ua/soft/dirlot/license.html

Останнє оновлення: 15.11.2021

catalog.i.ua